dbj_slide
schmink_400px
vader_zoon

Don Bosco Jonathan

Don Bosco Jonathan is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren. De belangrijkste doelstelling is het sociaal netwerk van dak- en thuisloze jongeren, jonge (aanstaande) moeders en vaders in Amsterdam te versterken. Door met leeftijdgenoten in een ontspannen sfeer iets leuks te ondernemen, verbreden zowel de jongeren, de jonge moeders en vaders, als de vrijwilligers hun horizon.

Deze maatjeskoppelingen, met de daaraan verbonden activiteiten voor de dak- en thuisloze jongeren, jonge moeders en vaders kunnen een positieve stimulans zijn in een fase van hun leven waarin ontspanningen niet vanzelfsprekend zijn. Door gelijkwaardigheid, gezelligheid, aandacht en persoonlijk contact hoopt Don Bosco Jonathan een natuurlijke, ongedwongen aansluiting met de samenleving tot stand te brengen. Dit als stimulans om, al dan niet met ondersteuning van professionele hulpverlening, verder te werken aan een eigen, veilige toekomst.

Straatvisie

Het Amsterdams belangenbehartigingsplatform Straatvisie, voor en met jongeren die gebruik maken van instellingen voor jeugdhulpverlening in de stad, maakt ook deel uit van Don Bosco Jonathan.
Ook Straatvisie biedt ruimte om bij elkaar te komen, om samen met maatjes / leeftijdgenoten activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan deskundigheidsbevordering, aan visieontwikkeling rond jeugdzorgbeleid, en aan inspraak en participatiebevordering in de instellingen.
Straatvisie geeft daarnaast voorlichting om het bestaan van dak- en thuisloze jongeren in Nederland bij een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. Met als doel het inzicht in de problematiek van deze jongeren, jonge moeders en vaders te vergroten.

Klik hier om de website van Straatvisie te bekijken.

WERKWIJZE

Jongeren worden in hun persoonlijke ontwikkeling sterk beïnvloed door het voorbeeld van leeftijdgenoten.

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak alleen contacten met jongeren die in een zelfde situatie zitten als zij. Daarom brengt Don Bosco Jonathan de jongeren samen met vrijwilligers uit dezelfde leeftijdscategorie, zodat zij elkaar kunnen inspireren en van elkaar leren. Dit ‘peer-to-peer principe’ maakt dat vrijwilligers geen hulpverleners zijn, maar worden gezien als maatje, waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.

Daarnaast staan talentontwikkeling en versterking van de doelgroep centraal. Bij zowel Don Bosco Jonathan als Straatvisie krijgen jongeren de kans om zelf activiteiten te leren organiseren..

Op deze manier ontdekken zij nieuwe mogelijkheden en krijgen zij de gelegenheid om deel te nemen aan vaardigheidstrainingen op  persoonlijk en professioneel niveau.

ACTIVITEITEN

Activiteiten in de opvang

Vrijwilligers kunnen op eigen initiatief activiteiten organiseren in één van de verschillende opvanghuizen in Amsterdam. Dit kan variëren van een eenmalige sportactiviteit, een voetbaltoernooi , een filmavond of een creatieve workshop.

Daarnaast zijn er elke week twee stagiaires actief in de verschillende opvanghuizen in Amsterdam, om met de bewoners een gesprek aan te gaan, een luisterend oor te bieden of een activiteit te organiseren al dan niet in samenwerking met de bewoners.

Groepsactiviteiten

Deze activiteiten zijn voor alle jongeren, jonge moeders of jonge vaders, die op de een of andere manier gebruik maken van de dienstverlening aan dak- en thuisloze jongeren in de stad. Deze activiteiten staan in teken van samen zijn en gezelligheid. De ene keer sportief, soms educatief, of gericht op talentontwikkeling.

Maatjesproject

Deze activiteit is gericht op het één-op-één contact tussen een jongeren, jonge moeder/vaders en een vrijwilliger. Dit kan iets zijn op gebied van vrijetijdsbesteding, samen naar een sportclub gaan,
of iets van ondersteuning bij huiswerk of budgetbeheer.
Zowel de jongeren als de vrijwilligers melden zich aan en Don Bosco Jonathan organiseert de koppeling.

Johnnie Doet

Johnnie Doet is een project binnen Don Bosco Jonathan waarin vrijwilligers en jongeren/jonge moeders  samen een activiteit organiseren. Bijvoorbeeld een grote groepsactiviteit, of kleinere activiteiten in en rond opvanghuizen of het Don Bosco Huis. Jongeren leren hier wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een activiteit zoals het maken van een flyer of draaiboek.

Combi activiteiten met Straatvisie

Don Bosco Jonathan organiseert  samen met Straatvisie regelmatig activiteiten waar jongeren en vrijwilligers van beide deelorganisaties aan deel kunnen nemen. Dit kunnen trainingen zijn maar ook gezellige ontmoetingen, samen eten, een uitje, of deelname aan een evenement in of buiten de stad waarbij het belangrijk is om je stem te laten horen.

Organisatie

Don Bosco Jonathan en Straatvisie zijn, evenals SAMEN, onderdeel van stichting Don Bosco Amsterdam.
De projecten functioneren enerzijds zelfstandig en afzonderlijk van elkaar, elk project heeft zijn eigen karakter, eigen doelstelling en activiteitenprogramma. Maar wat hen bindt is de doelgroep en het gedachtegoed van Don Bosco.

Oorsprong

Don Bosco Jonathan, als Amsterdamse vrijwilligersorganisatie is al in 1995 op de Apollolaan gestarten de huidige Stichting Don Bosco Amsterdam is in 2007 formeel opgericht.

De filosofie van Don Bosco Jonathan is gebaseerd op het preventief pedagogisch systeem van Don Bosco, een Italiaanse katholieke priester (1815-1888). De filosofie van Don Bosco is terug te voeren op een aantal kernbegrippen: aanwezigheid, dialoog,  gelijkwaardigheid en stimuleren.
Giovanni Bosco was getroffen door de vele jongeren die hij ontmoette op straat en in de gevangenissen in de stad waar hij zijn opleiding deed. Daar ontdekte zijn roeping: iets doen aan het lot van deze jongeren en vooral voorkómen dat ze in plaatsen als deze belandden. Hij wilde verbetering brengen in de situatie van achtergestelde jongeren. In 1859 richtte hij hiervoor een religieuze congregatie op, de salesianen, die uitgroeide tot een wereldwijde organisatie met ruim 16.000 leden.

Zijn ‘preventief systeem’ een voor die tijd- vooruitstrevende denk- en handelswijze is nog steeds bijzonder actueel,  en vormt de basis van de werkwijze van Don Bosco Jonathan, Straatvisie en SAMEN.
Vandaag de dag is de achtergrond van vrijwilligers en werknemers zeer divers en niet bepaald door een religieuze overtuiging. Ook de (culturele) achtergrond van de jongeren voor wie Don Bosco Jonathan zich inzet is zeer uiteenlopend. Integratie en participatie van verschillende culturen, religies en denkbeelden staan binnen de organisatie dan ook hoog in het vaandel. Toch zijn de belangrijkste waarden van de organisatie nog steeds terug te voeren naar het gedachtegoed van deze bijzondere Italiaanse priester.

JAARVERSLAG 2015

Het Huis

Het kantoor van Don Bosco Jonathan is gevestigd in het Don Bosco Huis, aan de Apollolaan in Amsterdam. Het Don Bosco Huis huisvest de 3 bovengenoemde projecten van stichting Don Bosco Amsterdam, en een communiteit van salesianen.
Gastvrijheid is onlosmakelijk verbonden met het Don Bosco Huis. Regelmatig logeren er mensen uit alle delen van de wereld. Ook is er jarenlang onderdak geboden aan studenten en  jonge, zwangere meiden  in moeilijke situaties.

Beeld

Video’s

Meld je aan

Wil jij zelf deelnemen aan de groepsactiviteiten? Meer informatie over het leukste vrijwilligerswerk van Amsterdam? Zelf een activiteit organiseren of deelnemen aan de groepsactiviteiten?  Vul hier je gegevens in en wij nemen contact met je op!

Stagiaires

Don Bosco Jonathan en Straatvisie werken ook met stagiaires van HBO opleidingen.

Stage eisen: Profiel (aankomend) stagiaires:

 • Je bent geïnteresseerd in het werken met dak- en thuisloze jongeren en/of jonge moeders en gemotiveerd om je in te zetten voor leeftijdsgenoten in een achterstandspositie.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent assertief en je staat stevig in je schoenen.
 • Je volgt een studie op bachelor-niveau richting zorg en welzijn.
 • Je bent tussen de 20 en 27 jaar oud en woonachtig in de regio Amsterdam.
 • Je bent de Nederlandse taal machtig.
 • Je bent flexibel inzetbaar en minstens 8 uur per week beschikbaar.
 • Je hebt een pro-actieve (werk)houding en je kunt zowel in groepsverband als zelfstandig werken

Sollicitatieprocedure  mei-juni, stage van september-juli

Aanmelding via info@donboscojonathan.nl met CV en korte motivatiebrief.

Sponsoren

Wij danken de gemeente Amsterdam en vele donateurs en sponsoren voor hun betrokkenheid bij onze organisatie , door ons financieel te steunen in ons werk.

Wij zoeken nog sponsoren!

Wij zoeken de samenwerking met nieuwe Amsterdamse bedrijven, om het mogelijk te maken dat nog meer jongeren uit Amsterdam aan elkaar kunnen worden gekoppeld, om elkaar te ontdekken, en het sociale netwerk van dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders en vaders te verbreden en versterken.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Als bedrijf kunt u helpen met een financiële bijdrage: van één specifieke activiteit tot één jaar lang een bijdrage leveren.
 • Ook zijn bijdragen van producten en diensten (bijvoorbeeld….)van harte welkom.
 • Daarnaast halen wij graag kennis in huis. Dit kan op verschillende manieren, als deskundige op een bepaald project of iemand die mee kan denken over onze stichting.

Voor ons en voor jullie

Wij geloven dat een samenwerking iets moet opleveren voor beide partijen en staan open voor verschillende vormen van sponsoring.

Geïnteresseerd in een vorm van sponsoring? Neem gerust contact op om te zien welke mogelijkheden er zijn. Wij denken graag mee!

anbiGeef verstandig

Stichting Don Bosco Amsterdam is in het bezit van een ANBI status. Hierdoor is een gift aan Don Bosco Jonathan aftrekbaar.